AED en reanimatie oud

Reanimeren is iets dat iedereen kan leren!

In deze cursus leert u hoe u iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier kunt helpen.
Met deze vaardigheden kunt u de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroten.

De instructeur leert u een aantal stappen die u moet doorlopen wanneer u geconfronteerd wordt met een slachtoffer van een circulatiestoornis (hartstilstand).
U leert het slachtoffer te beademen en borstcompressies (hartmassages) te geven en een AED te gebruiken. (AED staat voor Automatische Externe Defibrillator)
Met behulp van de AED kunt u het hart van het slachtoffer een kleine elektrische schok geven. Deze schok helpt het hart mogelijk weer op gang.
Hierdoor geeft u het slachtoffer een nog grotere kans te overleven.
Lees meer…

Cursus AED en reanimatie

Er staat geen cursus gepland, heeft u interesse in een cursus neemt u dan contact met ons op.
Uw cursus kan (in overleg) in-company gegeven worden als er minimaal 10 deelnemers zijn.
Minimale leeftijd voor deelname is 16 jaar
Duur: 1 les van 4 uur

Na het behalen van het examen ontvangt de cursist een erkend certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de Europese Reanimatie Raad  (ERC)