Diploma Eerste Hulp

De cursus Diploma Eerste Hulp is inclusief EHak en AED/ reanimatie, lees meer…

Basiscursus EHBO examen tarief

Cursusdata en lestijden: *)
Er wordt vooralsnog geen cursus DEH georganiseerd.

Lestijden:

NB. Aanwezigheid bij elke les is verplicht!

Examen:

Tarief: **)

Kosten zijn inclusief:

  • Het Oranje Kruis boekje 28e druk
  • Gebruik verband-, en hulpmiddelen
  • Kosten examen en een digitaal diploma
  • Koffie en thee tijdens de cursus en lunch op de examendag

Locatie:
Sportcentrum Triade
Amanietlaan 9, 3852 ZX Ermelo

*) De cursus gaat alleen door bij voldoende deelname

**) Veel zorgverzekeraars vergoeden een EHBO-cursus vanuit de aanvullende dekking.
Raadpleeg je eigen polis of neem contact op met jouw zorgverzekeraar of kijk op de Zorgwijzer

NB. Het examen Eerste Hulp is voor aankomende hulpverleners vanaf 16 jaar.
Voor 12 – 16 jarigen is het mogelijk om, met schriftelijke toestemming ouders/voogd en de bestuurder van Het Oranje Kruis, deel te nemen aan de cursus en het examen.