EHak (Eerste Hulp aan kinderen)

Wat houdt de cursus EHak in? lees meer…

Cursusdata en lestijden: *)
Er wordt vooralsnog geen nieuwe cursus georganiseerd

Lestijden:

NB. Aanwezigheid bij elke les is verplicht!

Tarief: **)

Kosten zijn inclusief:

  • De Officiële Handleiding voor Eerste Hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis (5e druk)
  • Gebruik verband-, en hulpmiddelen
  • Officieel erkend certificaat van Het Oranje Kruis
  • Koffie en thee tijdens de cursus

Locatie:

*) De cursus gaat alleen door bij voldoende deelname

**) Veel zorgverzekeraars vergoeden een EHBO-cursus vanuit de aanvullende dekking.
Raadpleeg je eigen polis of neem contact op met jouw zorgverzekeraar of kijk op de Zorgwijzer