AED en reanimatie

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Afbeelding-3.jpg

Ieder jaar krijgen circa 17.000 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis.
Doordat het hart stopt met pompen, krijgen de organen en hersenen geen bloedtoevoer en dus ook geen zuurstof meer. Een hartstilstand is een levensbedreigende situatie: als er niet wordt ingegrepen, overlijdt het slachtoffer.

Gelukkig hebben de opkomst van oproepsystemen zoals HartslagNu, de ontwikkeling en landelijke verspreiding van AED’s en de training van Eerstehulpverleners ervoor gezorgd dat de overlevingskans na een hartstilstand de afgelopen decennia sterk is verbeterd. 

In deze cursus leert u hoe u iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier kunt helpen.
Met deze vaardigheden kunt u de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroten.

Inhoud cursus:

  • bewustzijns controle
  • stabiele zijligging
  • reanimatie volwassenen: BLS (Basic Life Support)
  • gebruik AED (Automatische Externe Defibrillator)
  • verslikking/ buikstoot

Na het behalen van het examen ontvangt de cursist een erkend certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de Europese Reanimatie Raad (ERC)

Cursusdatum en lestijd:
Er wordt vooralsnog geen cursus AED en reanimatie georganiseerd.

Lestijd:

Locatie:

Tarief: *)

Cursuskosten zijn inclusief lesmateriaal, certificaat en koffie/ thee

Maximum aantal deelnemers: 6
Minimum leeftijd voor deelname is 16 jaar

*) Veel zorgverzekeraars vergoeden een EHBO-cursus vanuit de aanvullende dekking.
Raadpleeg je eigen polis of neem contact op met jouw zorgverzekeraar of kijk op de Zorgwijzer