Voorwaarden Eerstehulpverlening op evenementen

Aanvragen Eerstehulpverleners

 • Aanvragen voor de inzet van Eerstehulpverleners bij uw evenement kunt u doen via het aanvraagformulier op onze website. U vindt dit aanvraagformulier bij Eerstehulpverlening aanvragen
 • Uw aanvraag dient 6 weken doch uiterlijk 4 weken voor de datum of data van het evenement, bij voorkeur via het aanvraagformulier op onze website bij, ons binnen te zijn
 • Aanvragen die 2 weken of korter voor het evenement bij ons binnenkomen kunnen mogelijk niet worden gehonoreerd
 • Mochten er nog bijzonderheden zijn, welke naar uw idee nog extra aandacht verdienen, wilt u die ook vermelden bij uw aanvraag
 • Na acceptatie van uw aanvraag zal deze door ons per e-mail worden bevestigd
 • Uw aanvraag is pas geaccepteerd na schriftelijke bevestiging door de Coördinator Hulpverlening van EHBO-vereniging Ermelo
 • De verdere operationele contacten worden verzorgd door de Coördinator Hulpverlening van EHBO-vereniging Ermelo. Deze zal, indien nodig of door u gewenst, contact opnemen voor het maken van verdere afspraken

Operationele inzet

Om te zorgen dat tijdens de evenementen onze inzet zo optimaal mogelijk is, is het van belang voor uw organisatie aandacht te besteden aan de navolgende punten:

 • De veiligheid van onze Eerstehulpverleners dient ten allen tijden door de organisatie van het evenement gewaarborgd te zijn
 • Het minimum aantal Eerstehulpverleners bij een evenement bedraagt altijd twee (2)
 • De Eerstehulpverleners dienen/ de EHBO-post dient op een goed toegankelijke en overzichtelijke plaats te worden gestationeerd
 • Voor de behandeling van eventuele letsels dienen de Eerstehulpverleners te kunnen beschikken over een rustige, overdekte, van leidingwater en (eventueel) verlichting voorziene EHBO-post
 • Het terrein of ruimte waar het evenement wordt gehouden, dient goed bereikbaar te zijn voor de professionele hulpverleningsvoertuigen (de aanrijroutes)
 • De EHBO-post dient eenvoudig (zonder hindernissen) voor de professionele hulpdiensten bereikbaar te zijn
 • De organisatie van het evenement dient zorg te dragen voor de verzorging van de aanwezige Eerstehulpverleners, zoals bijvoorbeeld koffie/thee, frisdrank, lunch en/of warme maaltijd. Dit alles in overleg met de Coördinator Hulpverlening

Kosten

 • Tarieven met ingang van 1 januari 2024: op aanvraag
 • De kosten voor het ‘normaal’ verbruik van verband- en hulpmiddelen zijn bij deze prijs inbegrepen
 • Excessief verbruik van verband- en hulpmaterialen zullen naar alle redelijkheid achteraf worden verrekend
 • Voor de eventueel noodzakelijke inzet en gebruik van onze AED zal een extra bijdrage in onze kosten gevraagd worden van €  75,= per inzet van de AED
 • Bij aanvragen die 2 weken of korter voor het evenement bij ons binnenkomen en die toch gehonoreerd worden brengen wij standaard een toeslag van € 2,50 per uur per EHBO ‘er in rekening met een minimum van € 25,= per evenement
 • Er wordt geen BTW in rekening gebracht op onze declaratie en/of factuur
 • Standaard brengen wij per Eerstehulpverlener één (1) uur extra in rekening als voor-, na- en reistijd. We zijn ruimschoots op tijd aanwezig en gaan nooit exact op tijd weg
 • Indien na het evenement mocht blijken dat de door de organisatie aangevraagde en reeds in rekening gebrachte tijden worden overschreden met meer dan 30 minuten behouden wij ons het recht voor om een aanvullende rekening naar de organisatie te sturen of bij de organisatie in te dienen