Inhoud cursus Diploma Eerste Hulp

Diploma Eerste Hulp

(inclusief Eerste Hulp aan kinderen – EHak)

Veel mensen zijn bereid om hun medeburgers hulp te verlenen als dat nodig is. Met het behalen van het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis verhoog je de kwaliteit van de hulp die je kunt bieden.

Onder leiding van gediplomeerde instructeurs worden alle eerstehulp handelingen, die behoren tot de eindtermen van het Diploma Eerste Hulp van het Oranje Kruis, uitvoerig behandeld en geoefend.
Zowel bedrijven als particulieren kunnen aan de cursus deelnemen.

De cursus wordt afgesloten met een onafhankelijk examen afgenomen door examinatoren van het Oranje Kruis.
Na een voldoende beoordeling ontvang je het officiële Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis via EHBO-vereniging Ermelo

Onderwerpen uit de officiële handleiding voor Eerste Hulp ‘Het Oranje Kruis Boekje’ 28e druk die tijdens de cursus behandeld worden en waarin opgenomen de complete lesstof van EHak:

Deel 1 – Eerste Hulp: de eerste schakel in de hulpverleningsketen

 • De eerstehulpverlener
 • Het slachtoffer
 • Zorgen voor professionele hulp
 • Emotionele reacties

Deel 2 – Voorkom (meer) slachtoffers

 • Let op gevaar
 • Verplaatsen van een slachtoffer uit een gevaarlijke situatie
 • Besmetting

Deel 3 – Verleen verantwoord eerste hulp, de volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Hevig bloedverlies
 • Beoordelen van het bewustzijn en de ademhaling
 • Bewusteloosheid en geen (normale) ademhaling, Reanimatie (bij volwassenen en kinderen), gebruik AED*
 • Mogelijk wervelletsel
 • Levensbedreigende letsels en ziekten
 • Letsels met gevolgen voor de ademhaling, circulatie en bewustzijn (zoals: hersenletsel, shock, elektriciteitsletsels, ernstige onderkoeling, hitteberoerte, vergiftiging)
 • Ziekten met gevolgen voor de ademhaling, circulatie en bewustzijn (zoals: hyperventilatie, hartklachten, koortsstuipen, epileptische aanval, hersenvliesontsteking, beroerte, flauwte)
 • Wonden, brandwonden en bevriezingswonden
 • Letsels aan armen, benen en spieren
 • Letsels aan oog, oor, neus en mond
 • Steken en beten
 • Ziekteklachten en kinderziekten
 • Gebruik verband- en hulpmiddelen

*Reanimatie en het gebruik van de AED komen tijdens meerdere lessen aan bod en hierin zal dan ook veel geoefend worden.

Geldigheidsduur diploma Eerste Hulp: 2 jaar