*) verplicht veld
  • (Indien in bezit)
    • Na aanmeldig onvangt u een bevestigingmail met daarbij de factuur. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
    • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus, wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
    • Restitutie van de betaalde gelden is niet mogelijk.


    Ondertekende verzoekt ingeschreven te worden als cursist voor de cursus, welke hierboven is aangegeven, bij de EHBO-vereniging Ermelo en verklaart zich akkoord met de op dit formulier vermelde betalingsvoorwaarden.