EHaK  Eerste Hulp aan Kinderen

Elk jaar zijn er meer dan 60.000 kinderen betrokken bij een ongeval in en om het huis. Een kind dat uitglijdt op de trap, heet water over zich heen krijgt, of zich verslikt. Kinderen zijn vliegensvlug en als het dan eens mis gaat, dan wilt u toch Eerste Hulp kunnen bieden? In de eerste paar minuten na een ongeval is het van groot belang om te weten wat u moet doen. Daarmee voorkomt u veel pijn en kunt u zelfs levens redden!

EHBO-vereniging Ermelo biedt u de mogelijkheid om een cursus Eerste Hulp aan Kinderen te volgen, zodat u weet wat u moet doen bij een ongeval.

De cursus / module ‘Eerste Hulp aan Kinderen’ richt zich op twee leeftijdsgroepen: het jonge kind van 0 tot 1 jaar en het kind van 1 tot 8 jaar.
Het kind (1 – 8 jaar)  wordt weer onderverdeeld in:
– Eerste periode: de peuter-/kleuterleeftijd (1-5 jaar)
– Tweede periode: het kind van 5 tot 8 jaar (schoolleeftijd)

Na het volgen van de cursus en het afleggen van een proeve van bekwaamheid ontvangt u een officieel certificaat van Het Oranje Kruis.

Tijdens de cursus krijgt u inzicht in:

– Het gedrag van zuigelingen en kinderen bij ongevallen en ziekte
– Het kind en zijn omgeving
– Ongevallen waarmee het jonge kind te maken kan krijgen
– Ongevallen waarmee het kind op de peuter-/kleuterleeftijd te maken kan krijgen
– Ongevallen waarmee het kind tijdens de schoolleeftijd te maken kan krijgen
– Preventie: maatregelen om de veiligheid van het kind te vergroten
– Kindermishandeling en eerste hulp
– Hoe te handelen bij (levensbedreigende) ongevallen en letsels
– Plotseling optredende ziekteverschijnselen
– Verband- en hulpmiddelen

Inhoud van de cursus:

In de cursus leert u alles over de Eerste Hulp aan kinderen.
De cursus wordt gegeven door een erkende en ervaren docent.

De volgende onderwerpen komen in de cursus aan bod:
1. Het kind en zijn omgeving
2. Eerste hulp verlenen: Vijf belangrijke punten
3. Preventie: Maatregelen om de veiligheid van kinderen te vergroten
4. Kindermishandeling en eerste hulp
5. Stoornissen in het bewustzijn
6. Stoornissen in de ademhaling
7. Stoornissen in de bloedsomloop (Reanimatie / PBLS)
8. Ernstige uitwendige bloedingen
9. Shock
10. Uitwendige wonden
11. Brandwonden
12. Ontwrichting en botbreuken
13. Kneuzingen en verstuikingen
14. Oogletsel
15. Vergiftiging
16. Elektriciteitsongevallen

17. Koudeletsels
18. Warmteletsels
19. Kleine ongevallen
20. Plotseling optredende ziekteverschijnselen
21. Verband- en hulpmiddelen

Tarief:

Totale cursus: € 125

Kosten zijn inclusief de Handleiding voor Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis 5e druk, gebruik verband-en hulpmiddelen en diploma.
Ook koffie en thee tijdens de cursus is bij het cursusgeld inbegrepen.

U ontvangt een officieel erkend Certificaat van Het Oranje Kruis
Geldigheidsduur certificaat: 2 jaar

Veel zorgverzekeraars vergoeden een EHBO- of reanimatiecursus vanuit de aanvullende dekking.
Raadpleeg je eigen polis of neem contact op met je zorgverzekeraar of kijk op de Zorgwijzer

Locatie:

Sportcentrum Triade, Amanietlaan 9, Ermelo

Cursusdata en lestijden:

De volgende data zijn vastgesteld voor 2020:

Les 1: 15 februari van 14.00 – 17.00 uur
Les 2: 22 februari van 9.00 – 13.00 uur

Les 3: 7 maart van 14.00 – 17.00 uur

Meer of aanvullende informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Meld je nu aan!

Geef een reactie