Diploma Eerste Hulp

(inclusief Eerste Hulp aan kinderen – EHak)

Veel mensen zijn bereid om hun medeburgers hulp te verlenen als dat nodig is. Met het behalen van het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis verhoog je de kwaliteit van de hulp die je kunt bieden.

Onder leiding van gediplomeerde instructeurs worden alle eerstehulphandelingen, die behoren tot de eindtermen van het Diploma Eerste Hulp van het Oranje Kruis, uitvoerig behandeld en geoefend.
Zowel bedrijven als particulieren kunnen aan de cursus deelnemen.

De cursus wordt afgesloten met een onafhankelijk examen afgenomen door examinatoren van het Oranje Kruis.
Na een voldoende beoordeling ontvang je het officiële Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis via EHBO-vereniging Ermelo

Onderwerpen uit de officiële handleiding voor Eerste Hulp ‘Het Oranje Kruis Boekje’ 27e druk die tijdens de cursus behandeld worden en waarin opgenomen de complete lesstof van EHak:

Deel 1 – Eerste Hulp: de eerste schakel in de hulpverleningsketen

 • De eerstehulpverlener
 • Het slachtoffer
 • Zorgen voor professionele hulp
 • Emotionele reacties

Deel 2 – Voorkom (meer) slachtoffers

 • Let op gevaar
 • Verplaatsen van een slachtoffer uit een gevaarlijke situatie
 • Besmetting

Deel 3 – Verleen verantwoord eerste hulp, de volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Hevig bloedverlies
 • Beoordelen van het bewustzijn en de ademhaling
 • Bewusteloosheid en geen (normale) ademhaling, Reanimatie (bij volwassenen en kinderen), gebruik AED*
 • Mogelijk wervelletsel
 • Levensbedreigende letsels en ziekten
 • Letsels met gevolgen voor de ademhaling, circulatie en bewustzijn (zoals: hersenletsel, shock, elektriciteitsletsels, ernstige onderkoeling, hitteberoerte, vergiftiging)
 • Ziekten met gevolgen voor de ademhaling, circulatie en bewustzijn (zoals: hyperventilatie, hartklachten, koortsstuipen, epileptische aanval, hersenvliesontsteking, beroerte, flauwte)
 • Wonden, brandwonden en bevriezingswonden
 • Letsels aan armen, benen en spieren
 • Letsels aan oog, oor, neus en mond
 • Steken en beten
 • Ziekteklachten en kinderziekten
 • Gebruik verband- en hulpmiddelen

*Reanimatie en het gebruik van de AED komen tijdens meerdere lessen aan bod en hierin zal dan ook veel geoefend worden.

Geldigheidsduur diploma Eerste Hulp: 2 jaar

Tarief:

Kosten van de totale cursus: € 230
Bij inschrijving vóór 8 januari 2021 bedraagt het cursusgeld € 210

Kosten zijn inclusief Oranje Kruis boekje 27e druk, gebruik verband-en hulpmiddelen, kosten examen en diploma.
Ook koffie en thee tijdens de cursus en een lunch tijdens de examendag zitten bij het cursusgeld inbegrepen.

Veel zorgverzekeraars vergoeden een EHBO- of reanimatiecursus vanuit de aanvullende dekking.
Raadpleeg je eigen polis of neem contact op met je zorgverzekeraar of kijk op de Zorgwijzer

Locatie:

Sportcentrum Triade, Amanietlaan 9, Ermelo

Cursusdata:*)

Les 1: 6 februari 2021
Les 2: 13 februari 2021
Les 3: 6 maart 2021
Les 4: 13 maart 2021
Les 5: 27 maart 2021
Les 6: 10 april 2021

Tijd: 09.00-13.00 uur

Examen:

10 april 2021
Tijd: 14.00-17.00 uur

N.B. Het examen Eerste Hulp staat open voor aankomende hulpverleners vanaf 16 jaar.
Voor 12-16 jarigen is het mogelijk om met toestemming van de ouders/voogd deel te nemen aan het examen en na schriftelijke instemming van de bestuurder van Het Oranje Kruis

*) De cursus gaat alleen door bij voldoende deelname

Meer of aanvullende informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Meld je nu aan!