Reanimatie en AED

 

BLS & AED (hulpverlener)

BLS staat voor Basic Life Support. Voor de meeste mensen beter bekend als reanimeren. Reanimeren is iets dat iedereen kan leren. In deze cursus leert u hoe u iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier kunt helpen. Met de vaardigheden die u op deze cursus leert kunt u de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroten. De instructeur leert u een aantal stappen die u moet doorlopen wanneer u geconfronteerd wordt met een slachtoffer van een circulatiestoornis (hartstilstand). U leert het slachtoffer te beademen en borstcompressies (hartmassages) te geven en een AED te gebruiken. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Met behulp van de AED kunt u het hart van het slachtoffer een kleine elektrische schok geven. Deze schok helpt het hart mogelijk weer op gang. Met behulp van de AED geeft u het slachtoffer een nog grotere kans te overleven.

Reanimeren (Basic Life Support) en gebruik AED is te leren. Onder leiding van een gediplomeerd instructeur (erkend door de Nederlandse Reanimatieraad) verzorgen wij cursussen voor zowel bedrijven als particulieren.

PBLS (hulpverlener)

PBLS staat voor Peadiatric Basis Life Support (reanimatie van kinderen). Iedereen die een gewone reanimatie cursus heeft gevolgd, kan het geleerde ook toepassen op kinderen en op deze manier goede eerste hulp verlenen.
Mensen die echter veel met kinderen actief zijn (ouders, crècheleidsters), die een grotere kans hebben met een kind in nood geconfronteerd te worden (brandweer, politie) of die daar interesse in hebben, kunnen een speciale reanimatie cursus, specifiek gericht op kinderen, volgen. Hier leert u omgaan met het feit dat een kind fysiek kleiner is. Tevens leert u dat een kind nog beter geholpen kan worden wanneer u deze iets anders benadert dan bij de reanimatie van een volwassene. Dit omdat de achterliggende oorzaak van een circulatiestoornis bij kinderen vaak anders is.

Cursus BLS & AED:

Minimum aantal deelnemers:  8 cursisten
Minimale leeftijd voor deelname: 16 jaar
Duur: 1 les van 4 uur
Cursus tijden: in overleg / op aanvraag
Locatie: in overleg / op aanvraag
Tarief: op aanvraag

Cursus PBLS:

Op aanvraag

 

Na het behalen van het examen ontvangt de cursist een erkend certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad of Het Oranje Kruis. 

 

Herhalingsles BLS & AED:

Minimum aantal deelnemers: 8 cursisten
Duur: 1 les van 4 uur
Cursus tijden: in overleg / op aanvraag
Locatie: in overleg / op aanvraag
Tarief: op aanvraag

Meer of aanvullende informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Meld je nu aan!